Laden...Even geduld aub...

Onze nieuwsbrief


Collecties

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door FR1908shop.nl.
 
FR1908shop.nl is een handelsnaam van:
Mindvibes Vof
Beiaard 160, 4876 CP Etten-Leur
Kvk: 20130341 / BTW: NL8176.72.229.B01
 
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FR1908shop.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen FR1908shop.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Producten:
(fan)merchandise in de ruimste zin van het woord.
1.4. Maatwerk / gepersonaliseerde producten:
Artikelen die in opdracht van de afnemer zijn gefabriceerd en/of bewerkt en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.
1.5 Diensten:
De door FR1908shop.nl al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.
1.6 Bestelling/order:
Iedere opdracht van afnemer aan FR1908shop.nl. Bestellingen/orders kunnen via de webshop van FR1908shop.nl geplaatst worden.
 
Artikel 2. Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van FR1908shop.nl geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. FR1908shop.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
FR1908shop.nl draagt er zorg voor dat:

  • De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan FR1908shop.nl (met uitzondering van betaling onder rembours).
  • De bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij FR1908shop.nl.

FR1908shop.nl:

  • Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van (fan)merchandise en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.
  • Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.
  • Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van FR1908shop.nl te weigeren.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en FR1908shop.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer FR1908shop.nl de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online (via email) heeft bevestigd. FR1908shop.nl heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.
Het overzicht van de door u aangevraagde bestelling ontvangt u via email. Let op! Deze kan wel eens in de spam-map terecht komen. U kunt de status van uw bestelling ook ten alle tijde volgen op de site onder uw eigen account. Daarvoor dient u in te loggen en vervolgens te klikken op Bestellingsstatus bekijken. U krijgt dan een overzicht van uw bestelling(en).

Heeft u niks ontvangen na het plaatsen van uw bestelling, neem dan contact met ons op!

Afnemer is conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
U kunt uw bestelling kosteloos annuleren door direct na het plaatsen van de bestelling een email te sturen naar klantenservice@feyenoord1908shop.nl of gebruik te maken van het contactformulier op deze site. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres, het bestelnummer en dat u deze bestelling wilt annuleren.
Wanneer uw bestelling reeds is verzonden, kan hij niet meer geannuleerd worden. Informatie over het retourneren van een reeds ontvangen bestelling kunt u vinden onder Klantenservice.

Wanneer u onder rembours heeft besteld, maar vervolgens bij aflevering het pakket weigert aan te nemen kunnen we u de kosten voor de zending (€18,00) vermeerderd met administratiekosten (€7,95) in rekening brengen. U ontvangt hiervoor dan een factuur.
Het pakket niet afhalen op het postkantoor, waar het na 2 keer aanbieden 3 weken blijft liggen alvorens het retour komt, komt overeen met het weigeren van uw zending. Ook dan worden de kosten in rekening gebracht.
Om dit soort misbruik te voorkomen zullen wij, voordat we het pakket verzenden, telefonisch of via email contact met u opnemen om uw bestelling te kunnen bevestigen.

De voorwaarden voor het retourneren van reeds ontvangen bestellingen kunt u vinden onder Artikel 9.
 
Artikel 4. Prijzen & tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
FR1908shop.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door FR1908shop.nl aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Artikel 5. Betaling
De volgende verzend- en betaalmethodes zijn mogelijk bij FR1908shop.nl:

Standaard verzending €5,95:
> Vooruitbetalen via iDeal
> Vooruitbetalen via bankoverschrijving
> PayPal

Rembours zending €18,00:

> betalen aan de bezorger bij aflevering (alleen mogelijk naar een adres binnen Nederland!)
Bij verzending onder rembours ontvangt u van ons een email waarin wij om een bevestiging vragen van de adresgegevens en de bestelde artikelen. Na uw bevestiging krijgt u de bevestigingsemail dat uw bestelling geaccepteerd is.

Voor zendingen naar het buitenland kan een toeslag gerekend worden, deze is afhankelijk van het gewicht van het pakket. Rembourszendingen zijn niet mogelijk voor zendingen naar het buitenland.

Bankgegevens FR1908shop.nl:
IBAN: NL65 RABO 037 8458 353
T.n.v. FR1908shop.nl te Etten-Leur

BIC: RABONL2U

Bij bankoverschrijving graag vermelden: het bestelnummer en de besteldatum!
Uw bestelnummer kunt u terugvinden in uw besteloverzicht en door op de site in te loggen met uw eigen account. Het bestelnummer staat bij uw bestelgegevens.

Afhalen op afspraak:
Alleen op afspraak en na vooruitbetaling. U kunt uw bestelling op afspraak afhalen in Etten-Leur of bij onze mobiele verkoopwagen op het voorplein van De Kuip (alleen tijdens de thuiswedstrijden van Feyenoord). Onze standplaats is ten hoogte van ingang 53/54.
Wanneer bij afhalen het product niet bevalt en u afziet van de aankoop wordt het bedrag van uw bestelling binnen 30 dagen op uw bankrekening gecrediteerd.

Vooruitbetalen is mogelijk via iDeal, bankoverschrijving en PayPal
 
Artikel 6.1 Levering/levertermijn/bezorging
De gemiddelde levertijd van producten is 1-3 werkdagen (bij vooruitbetalen via bank geldt deze termijn na ontvangst van uw betaling). Producten die op verzoek gemaakt of bewerkt worden hebben doorgaans een langere levertijd. Vanzelfsprekend zijn zendingen naar het buitenland doorgaans langer onderweg dan een binnenlandse zending.
M.u.v. van voorverkoop artikelen streeft FR1908shop.nl ernaar alle producten binnen 10 werkdagen te leveren. Overschrijding van deze levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per email geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan FR1908shop.nl een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij FR1908shop.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Met uitzondering van de producten die op verzoek gemaakt of bewerkt worden. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.
FR1908shop.nl behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling afhalen bij het postkantoor. Uw “niet goed geld terug garantie” gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.
 
Artikel 7. Aflevering en risico
FR1908shop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen FR1908shop.nl en afnemer, dan wel tussen FR1908shop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en FR1908shop.nl. FR1908shop.nl neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.
 
Artikel 8. Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres.
De goederen worden via meestal met de Pakketservice van PostNL verzonden. Bij kleine/platte producten/bestellingen onder de €18,00 kunnen wij er voor kiezen om gebruik te maken van brievenbuspost. Dit voor uw gemak, zodat u hiervoor niet thuis hoeft te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Voor het verzenden en verpakken van uw order brengen wij €5,95 in rekening bij vooruitbetaling van uw bestelling en €18,00 bij zendingen onder rembours. Bij bestellingen boven de €100,- hoeven binnen Nederland geen verzend- en varpakkingskosten te worden betaald, indien er vooruit wordt betaald via Ideal, bankoverschrijving of Paypal. Ook bij bepaalde acties worden er geen verzendkosten berekend, dit wordt dan aangegeven bij het betreffende product.
Voor zendingen naar het buitenland wordt er een toeslag gerekend.
FR1908shop.nl behoudt zich het recht om pas tot deelleveringen over te gaan, indien de levering van een of meer producten langer dan 15 werkdagen zouden duren. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt FR1908shop.nl de verzendkosten van de extra levering(en).
 
Artikel 9. Garanties & retouren

9.1. Niet goed, geld terug garantie:
De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (producten die op verzoek gemaakt / bewerkt zijn), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking en eventuele labels en inclusief (kopie) pakbon / factuur aan FR1908shop.nl te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. Uw bestelling dient wel binnen 28 dagen na ontvangst teruggestuurd te worden. De retourzending dient binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling bij FR1908shop.nl via uw account in de webshop te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen kunnen niet worden gecrediteerd.
FR1908shop.nl behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van FR1908shop.nl of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico van retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. FR1908shop.nl zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen 14 dagen aan de afnemer retourneren.
Op de kosten voor de cadeauservice, ofwel het inpakken van uw producten, kunnen wij geen restitutie verlenen. Deze worden in mindering gebracht op het te crediteren bedrag. Wanneer het een verkeerd ontvangen artikel of een productiefout betreft, zullen we de nieuwe zending uiteraard ook voor u inpakken of de kosten wel meenemen in het creditbedrag.
Let op: Wanneer een zending onder rembours is geleverd worden alleen de standaardverzendkosten (€5,95) terugbetaald. Over de extra kosten voor de rembourszending wordt geen restitutie verleent. Wanneer een rembourszending bij ons retour komt, doordat het door de klant aan de deur is geweigerd, kunnen wij de klant de kosten voor de zending (€18,00) vermeerderd met administratiekosten a €7,95 in rekening brengen. U ontvangt hiervoor een factuur.
Retourzendingen worden door FR1908shop.nl uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door FR1908shop.nl. De verzendkosten voor het retour zenden van de goederen naar FR1908shop.nl zijn voor rekening van de afnemer.
Bij ongefrankeerde retourzendingen zullen de verzendkosten die wij voor ontvangst moeten betalen + €7,95 administratiekosten in mindering gebracht op het terug te storten factuurbedrag.
9.2 Defecte en/of incomplete zendingen:
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij FR1908shop.nl. Retourzendingen worden door FR1908shop.nl uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door FR1908shop.nl. De kosten van retourzendingen in geval van gebreken die niet aan afnemer zijn te wijden zijn voor FR1908shop.nl. De kosten worden voorgeschoten door afnemer en na retour en controle door FR1908shop.nl gecrediteerd aan afnemer.
9.3 Maatwerk / gepersonaliseerde producten:
Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemaakt en / of bewerkt en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt de “niet goed geld terug” garantie niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven gegevens worden hersteld door FR1908shop.nl.
 
Artikel 10. Privacy persoonsgegevens
FR1908shop.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van FR1908shop.nl totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan FR1908shop.nl zijn voldaan.
 
Artikel 12. Overmacht
12.1 Elke van de wil van FR1908shop.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van FR1908shop.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
12.2 Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door FR1908shop.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.3 In geval van tijdelijke overmacht is FR1908shop.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
12.4 De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 
Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FR1908shop.nl is het Nederlandse recht van toepassing.